Základní informace

Home » O městě » Základní informace

ZEMĚPISNÁ POLOHA

Město Luže se nachází 130 km východně od Prahy, 22 km východně od Chrudimi a 15 km na jih od Vysokého Mýta, na rozhraní labské nížiny a Českomoravské vrchoviny. Nejbližší železniční stanice je v Chrasti u Chrudimi (trasa Pardubice - Havlíčkův Brod), dále pak Uhersko nebo Choceň (na hlavním tahu Praha - Pardubice - Česká Třebová).

Blízkost geologického zlomu vedla k výskytu mnoha vzácných a zajímavých přírodních útvarů v okolí (pískovcové útvary "Toulovcovy maštale", přírodní rezervace "Poklona"). V lužské kotlině se udrželo čisté životní prostředí, což dokumentuje trvalé měření kvality ovzduší v posledních deseti letech. Míra znečištění je téměř nulová. Obec se nachází v lesnaté krajině v těsné blízkosti ochranného vodárenského pásma a pečlivě dbá o uskutečňování ekologických programů. V Luži ani v širším okolí není žádný větší průmyslový podnik, což výrazně pozitivně ovlivňuje v podstatě lázeňský klimatický charakter zdravého životního prostředí.

Základní informace

Kraj: Pardubický
Nadmořská výška: 300 - 320 m n. m.
Katastrální výměra: 3070 ha
Počet obyvatel: 2551 - stav k 1.1.2009
K Luži náleží: Bělá, Brdo, Dobrkov, Doly, Domanice, Košumberk, Rabouň, Radim, Srbce, Voletice, Zdislav

ŠKOLSTVÍ

Mateřská škola Luže

Družstevní 366; 538 54 Luže
Telefon : 469 671 25
Mobil : 737 215 595
E-mail: mskola.luze@tiscali.cz
Web: www.luze.skolicka.eu

Základní škola Luže – 1. stupeň (Feriálky)

Žižkova 253; 538 54 Luže
Telefon: 469 371 217

Základní škola Luže – 2. stupeň

Komenského 254; 538 54 Luže
Telefon: 469 671 112

Základní umělecká škola

Komenského 87; 538 54 Luže
hudební a výtvarné obory
Telefon: 469 671 106

ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ PÉČE

  • MUDr. Petr Nosek - praktický lékař, Družstvevní 213; 538 54 Luže 469 671 114
  • MUDr. Jana Pokorná - dětský a dorostový lékař, Družstevní 366; 538 54 Luže 469 671 287
  • MUDr. Dagmar Remešová - gynekolog, Družstevní 213; 538 54 Luže 774 671 205
  • Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80; 538 54 Luže 469 648 111, www.hamzova-lecebna.cz
  • Dům spečovatelskou službou, Na Výsluní 9; 538 54 Luže 469 672 015; Telefon: 724 078 658 - vedoucí DPS